Jak działa kalkulator wynagrodzeń?

  • 08.05.2018, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Jak działa kalkulator wynagrodzeń?
Dzięki niemu jesteśmy w stanie w łatwy i szybki sposób obliczyć wszystkie koszty zatrudnienia pracowników. To dzięki niemu możemy wyliczyć, jaki podatek powinien odprowadzać oraz jakie składki przy danym wynagrodzeniu brutto. Kalkulator brutto netto uwzględnia wszelkie ulgi podatkowe, składki na Fundusz Pracy oraz zwykłe i podwyższone koszty przychodu.

Jak działa kalkulator płac?

Kalkulator brutto netto pozwala nam oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika, a także wspomaga przy wyliczaniu składki ZUS. Ponadto, określa kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto na netto oraz netto na brutto kalkulator zajmuje się także szacowaniem całkowitych kosztów pracodawcy, które są  związane z zatrudnieniem pracowników. Warto jednak wyjaśnić, czym jest wynagrodzenie brutto, czym netto. Otóż:

  • Wynagrodzenie brutto to nic innego jak takie, które zawiera podatek i składki ZUS w obciążającej części pracownika.
  •  Wynagrodzenie netto natomiast to takie, które jest wypłacone pracownikowi po potrąceniu wszelkich zobowiązań podatkowych, a także składkowych.
  • Koszty uzyskania przychodu są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów. 
  • Istnieje jeszcze ulga podatkowa, która wynosi dokładnie   46, 33 zł. Przysługuje ona do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy w każdym miesiącu, w którym zostało wypłacone wynagrodzenie dla pracownika. Warunkiem jest złożenie deklaracji PIT-2 przez pracownika.
  • Czym innym jest jeszcze Fundusz Pracy – to nic innego jak rodzaj składki, który wynosi 2, 45% podstawy wymiaru składki. Jej wysokość ustalana jest od kwot stanowiących postawę wymiaru składek, zarówno na ubezpieczenie rentowe, jak i emerytalne. Przyjmuje się, że na okres miesiąca wynosi ona:

       - co najmniej minimalne wynagrodzenie za wykonaną pracę,

      - co najmniej 80 % wynagrodzenia minimalnego za wykonaną pracę w okresie pierwszego roku pracy.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: