BDO kto i kiedy musi go stosować

  • 31.07.2020, 16:00
  • Grupa Tipmedia
BDO kto i kiedy musi go stosować
BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska, aby zniwelować nieprawidłowości, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, muszą zarejestrować się do BDO. Pozostałe firmy, które oferują reklamówki i będą gospodarować odpadami, także są zobowiązane do rejestracji. Kto jeszcze jest zobowiązany do rejestracji do BDO i gdzie się go używa?

Kto musi stosować numer BDO?

BDO jest systemem teleinformatycznym, w którym znajduje się baza danych o wszystkich podmiotach, które wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami. Baza danych o produktach jest prowadzona przez marszałków województwa. Rejestracja do BDO umożliwia gromadzenie danych o gospodarce odpadami oraz o tym, czy przedsiębiorcy spełniają swoje obowiązki. W 2020 roku zostaną wprowadzone nowe zmiany, które pozwolą na prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej. Jak łatwo dodać numer BDO na dokumentach sprzedaży? Wystarczy umieścić go w systemie wfirma.pl, posługując się schematem USTAWIENIA - DANE PODSTAWOWE - DANE IDENTYFIKACYJNE.

Obowiązek wpisu do rejestru BDO spoczywa na przedsiębiorcach wprowadzających sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz na autoryzowanych przedstawicielach. Podmioty wytwarzające odpady i prowadzące ewidencję odpadów oraz wszystkie firmy, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie i akumulatory także muszą zarejestrować się do BDO. Obowiązek dotyczy też producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań. Wynika z tego, że jednoosobowe działalności gospodarcze mogą być zobowiązane do rejestracji, jeśli zajmują się którąś z tych czynności.

Gdzie należy umieszczać numer BDO?

Numer rejestrowy musi być umieszczany na dokumentach, które dotyczą działalności w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów. Numer BDO umieszcza się na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów oraz kartach ewidencji odpadów. Pozostałe dokumenty nie są objęte tym obowiązkiem.

Numer BDO będzie znajdować się na każdej nowo wystawionej fakturze sprzedaży w danych sprzedawcy obok pola NIP. Umieszcza się go niezależnie od tego, czy wpis dotyczy faktury VAT, faktury bez VAT, zaliczkowej, końcowej czy faktury VAT marża. W przypadku paragonu niefiskalnego numer BDO także znajdzie obok numeru NIP sprzedawcy. Paragony fiskalne natomiast są zintegrowane w systemie, który nie zaciąga takich danych jak numer BDO, pomimo tego, że został on uzupełniony. Drukarki mają osobny panel, na którym numer trzeba uzupełnić osobno. Po ręcznym wprowadzeniu na drukarce fiskalnej wystawiane paragony będą zawierać numer BDO. Jeśli na urządzeniu nie zostanie dodany numer BDO, faktura do tego paragonu wciąż będzie go zawierać pod warunkiem, że został uprzednio uzupełniony w systemie.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: