Uzupełnienie dokumentów

  • 01.12.2021, 15:17 (aktualizacja 01.12.2021, 15:56)
  • Ryszard Bańka
Uzupełnienie dokumentów

W toku procesu oceny wniosku Miasta Szczecinek o dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu - Centrum Projektów Polska Cyfrowa, nałożył na wnioskodawców dodatkowy obowiązek związany z poświadczeniem:

  • stopień pokrewieństwa w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (np.: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc. przedstawione w sposób chronologiczny);
  • fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (np.: zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, świadectwo pracy, legitymacje służbowe, listy płac, dokumenty z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. - dotyczy osób, które nie dołączyły żadnego dokumentu wraz ze składanym oświadczeniem);
  • fakt potwierdzający zamieszkiwanie ucznia na terenie Miasta Szczecinek (np. deklaracja zgłoszeniowa ZUS do ubezpieczenia lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia)W przypadku uczniów szkół średnich oraz prywatnych należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające miejsce zamieszkania;
  • poświadczenia, iż dany uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów szkół średnich oraz prywatnych należy dostarczyć , (np. ze szkoły) potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy.

W związku z powyższym, Miasto Szczecinek informuje o konieczności uzupełnienia przez osoby, które złożyły oświadczenia, dokumentów jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR wskazanego członka rodziny i innych w/w dokumentów mających na celu pozytywną weryfikację oświadczeń.

Weryfikacja odbywać się może tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021r. w godzinach pracy Urzędu.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy osób ubiegających się o sprzęt komputerowy.

UWAGA! Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

Infolinia operatora konkursu (działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku):
tel.: +48 42 631 21 05

Ryszard Bańka

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe